Việc mở rộng quyền mua và sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam

Là một trong những bước đi đáng kể để kích thích nền kinh tế phát triển nói chung và địa ốc sôi động trở lại nói riêng. Tuy nhiên dự thảo thì còn đang dở dang. Vì vậy chúng ta tạm áp dụng nghị quyết 2008.

            I. Đối tượng mua nhà:

         Người nước ngoài được phép mua nhà ở tại Việt Nam bao gồm các trường hợp tại Điều 2 Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12 như sau:

1. Cá nhân nước ngoài có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê giữ chức danh quản lý trong doanh nghiệp đó;

2. Cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương; cá nhân nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

3. Cá nhân nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế – xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu;

4. Cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam;

5. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư không có chức năng kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp đó ở.

II. Điều kiện được mua nhà: Điều 3 Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12

1. Cá nhân nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 nêu ở Mục I nêu trên phải đang sinh sống tại Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

người nước ngoài mua nhà ở việt nam

Hi vọng năm 2014 nhà nước sẽ nới lỏng chính sách dành cho người nươc ngoài mua nhà

III. Thời hạn sở hữu nhà ở: Điều 4 Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12

Cá nhân nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 nêu ở Mục I nêu trên được sở hữu nhà ở trong thời hạn tối đa là 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Thời hạn này được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi hết thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đối tượng quy định tại khoản này phải bán hoặc tặng cho nhà ở đó.

*** Note: Cá nhân người nước ngoài được sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại; nếu đối tượng này được tặng cho hoặc được thừa kế nhà ở khác thì chỉ được chọn sở hữu một căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại, đối với loại nhà ở khác thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó.

Mọi chi tiết xin liên hệ để được tư vấn miễn phí

Mr: Vương 0919 31 21 31 – 0902 517 490

*** Hướng dẫn tủ tục vay gói 30 nghìn tỷ

Categories: Luật Pháp