Trưa 15-5, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng đã chính thức công bố Thông tư số 11 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, theo đó thời hạn vay ưu đãi lãi suất tối đa là 10 năm với mức lãi suất không quá 6%/năm.

Theo Thông tư 11, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở đối với khách hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố hằng năm và áp dụng cho các khoản vay có dư nợ trong năm. Mức lãi suất áp dụng trong năm 2013 là 6%/năm.Tổng giá trị của gói tín dụng như đã công bố trước đó là khoảng 30.000 tỉ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian giải ngân tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực 1-6-2013.

Định kỳ vào tháng 12 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường, nhưng không vượt quá 6%/năm.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở; và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 1-6-2023.

Như vậy, trong suốt thời hạn vay (tối đa 10 năm), lãi suất cao nhất mà người vay phải trả là 6%/năm và có thể thấp hơn nếu mặt bằng lãi suất được hạ xuống.

Thời hạn cho vay đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở tối thiểu là 10 năm và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp.

Mục đích cho vay nhằm để hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m², giá bán dưới 15 triệu đồng/m².

Bộ Xây dựng cũng đã ban hành ngay Thông tư số 07 để hướng dẫn chi tiết đối tượng và điều kiện vay. Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp vay vốn để thuê, thuê mua và mua nhà ở xã hội. và để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội. Và cuối cùng là các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng thu nhập thấp ở đây được hiểu  là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể

Đối tượng được duyệt mua nhà ở xã hội bao gồm cácn bộ công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công nhân làm việc tại khu công nghiệp; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, trong đó người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hoặc những người có nơi ở chật chội dưới năm mét vuông sàn/người… Người mua nhà ở xã hội phải được sự phê duyệt của cơ quan chức năng.

So với dự thảo ban đầu, đối tượng được vay vốn từ gói tín dụng này đã được mở rộng, cụ thể là người mua nhà ở xã hội cũng được vay vốn ưu đãi (trước đây chỉ có người thuê, thuê mua nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi). Điểm chỉnh sửa này được Ngân hàng Nhà nước tiếp thu sau khi có chỉ đạo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4-2013.

Khoảng 30% nguồn vốn này được dành để cho vay các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi sang dự án nhà ở xã hội.

5 ngân hàng thương mại nhà nước được chỉ định cho vay gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIBV), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Cũng trong sáng 15-5, Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.

Như vậy hệ thống các văn bản quy định việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết của Chính phủ đã được hoàn thiện, đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện chính sách này.